หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปะอาว
www.paaow.go.th
คณะผู้บริหาร
อบต.ปะอาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
1
2
3
 
 ผลคะแนนITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ได้คะแนน 60.55 คะแนน ระดับ D  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 15.47 น. โดย คุณ สุริยา แก้วแสน

ผู้เข้าชม 6 ท่าน