หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปะอาว
www.paaow.go.th
คณะผู้บริหาร
อบต.ปะอาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
1
2
3
 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 

โรงเรียนบ้านปะหละ  
  
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขะยอม หมู่ที่ 9 - [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อสร้างถนนลาดยางทับถ [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนลาด [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอน [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 87 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห่อง หมู่ที่ 2 ตำบล [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 160 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 129 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 102 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 174 
 
 
ผ.ถ.17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ปะอาว [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
ผ.ถ.17 ผลการเลือกตั้งนายกอบต.ปะอาว [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
เริ่มนับ วันที่ 11 เม.ย. 2557
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ปะอาว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 062-925-5356
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.ปะอาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เพื่อป้องกันการแพร่ร [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวงดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขะยอม หมู่ที่ 9 - [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อสร้างถนนลาดยางทับถ [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนลาด [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอน [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
รายงานรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ทั้ง [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 4/2 [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ได้คะแนน 60.55 คะแนน ระดับ D [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 3/2 [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านห่องชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 57 
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านปะอาวชั่วคราว เนื่องจากพบว่ามีเ [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 260 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
erectile at 43 (16 ม.ค. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
erectile implants video (15 ม.ค. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันฯ (15 ม.ค. 2564)    อ่าน 720  ตอบ 48  
 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green city) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
  แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
  ขอความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของท่านประเมิน THAI STOP COVID  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
 ขอส่งสำเนาคำสั่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
 แจ้งการนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 แจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรม  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม 2564)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
  ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการเงิน การคลังและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 รายงานการปิด-เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ม.ค. 2564 ]    
 


จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการอาหารว่าและเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพ [ 15 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพ [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1153 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-960-395 โทรสาร : 045-960-395
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
จำนวนผู้เข้าชม 3,064,634 เริ่มนับ 11 เม.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.ปะอาว