หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปะอาว
www.paaow.go.th
คณะผู้บริหาร
อบต.ปะอาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
1
2
3
 
 
ตำบลปะอาว ตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่และเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในละแวกเดียวกันคือ บ้าน “ ปะอาว ” “ ปะอาว ” เป็นภาษาลาวตรงกับคำในภาษาไทยว่า “ ทิ้งอา ” เพราะคำว่า “ ปะ ” แปลว่า “ ทิ้ง หรือ “ ทอดทิ้ง ” ส่วนคำว่า “ อาว ” ตรงกับคำในภาษาไทยว่า “ อา ” หมายถึงน้องชายของพ่อ ดังนั้นคำว่า “ ปะอาว ” จึงแปลว่า “ ทิ้งอา ”
  ตำบลปะอาวได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสภาตำบลนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ต่อมาสภาตำบลปะอาวนิติบุคคลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
ตำบลปะอาวตั้งอยู่ห่างจากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ตำบลปะอาวมีเนื้อที่ประมาณ 15,600 ไร่ หรือประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านขะยูง บ้านประดู่ บ้านโพนเมือง บ้านกระต่ำ ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านป่าใต้ บ้านโนน บ้านน้ำท่วม บ้านโนนกลาง ตำบลแข้ บ้านสระภู ตำบลกำแพง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านม่วง ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย  
 
 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,178 ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด 5,027 คน

แยกเป็นชาย 2,508 คน คิดเป็นร้อยละ 49.89

แยกเป็นหญิง 2,519 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11

ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 201.76 คน / ตร.กม.
 
ภูมิประเทศของตำบลปะอาว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วมปนทรายมีหนองน้ำซึ่งขุดลอกเป็นสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไป มีลำห้วยสำราญซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของตำบล และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของตำบลทางด้านทิศตะวันออกด้วย
 
ประชาชนตำบลปะอาว ร้อยละ 88 ประกอบอาชีพทำนา เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตัดเย็บเสื้อผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพรอง ที่เหลือร้อยละ 12 ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไป
 
ตำบลปะอาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านปะอาว 304 359 663 176  
2   บ้านห่อง 305 276 581 117
  3   บ้านโพธิ์ 97 108 205 64  
4   บ้านดู่ 118 121 239 77
  5   บ้านฝาง 319 295 614 123  
6   บ้านพลับ 200 199 399 79
  7   บ้านซุงงู 227 225 452 96  
8   บ้านปะหละ 177 171 348 75
  9   บ้านขะยอม 52 54 106 27  
10   บ้านหอมจันทร์ 97 85 182 51
  11   บ้านกอก 155 150 305 60  
12   บ้านบุ่ง 241 254 495 140
  13   บ้านน้อยสำโรง 105 100 205 40  
14   บ้านผักหม 111 122 233 53
  รวม 2,508 2,519 5,027 1,178
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 062-925-5356
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-960-395 โทรสาร : 045-960-395
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
จำนวนผู้เข้าชม 3,619,925 เริ่มนับ 11 เม.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10